Hans Boll-Johansen

Frederiksberg

Diplom modtaget: 
2003

for bogen "Ved Bordet"