Jo Helvad

Rundskuedagens Plejecenter

Diplom modtaget: 
2013

For Mad til ældre

Jo Helvad tror på den gode mads skønhed som en vigtig del af alderdommen, og hun tør tage kampen op mod gamle vaner og de systemer, der står i vejen for, at de gamle ikke bare får ordentlig ernæring, men også dejlig mad og livgivende måltider. Jo Helvad er forstander på plejehjemmet Rundskuedagen på Vesterbro. Rundskuedagen er et plejehjem for ca. 40 ældre, og Jo har været forstander i snart 10 år. For Jo er maden og køkkenet på et plejehjem en forudsætning for, at man reelt kan tale om et hjem. Hun har brudt en gammel køkkenfaglig tradition og har ansat to kokke, der dagligt står for at lave al mad fra bunden, og så er køkkenet 90 procent økologisk. På Rundskuedagens Plejehjem er det ikke kun i køkkenet, at maden fylder. Jo har sammen med plejepersonalet sørget for gode måltider i dagligdagen og til fest. Hun er en ildsjæl, der vil bruge maden som en kærlig omsorg, men som også har indsigt i mad som gastronomisk værdi. For hende er det naturligt, at maden både skal være bæredygtig og velsmagende. 

Plejehjemsforstander Jo Helvad

Rundskuedagens Plejecenter
Dannebrogsgade 44
1660 København V
Tlf: 35 30 54 00
Mail: jo.helvad@suf.kk.dk
https://subsite.kk.dk/sitecore/content/Subsites/Boligkatalog/SubsiteFrontpage/PlejeboligerMedKort/ValbyVesterbroKgsEnghave/RundskuedagensPlejehjem.aspx