Lotte og Peter Lei

Hvidløg & Vin

Diplom modtaget: 
2013

For dyrkning af hvidløg

Lotte og Peter Lei har i over 20 år drevet økologisk hvidløgsavl på en mindre gård på 12 ha, hvoraf ca. 2 ha løbende anvendes til hvidløg. Lotte har en baggrund som agronom og Peter som gartneritekniker. Det har krævet et enormt arbejde, risikovillighed og ikke mindst stor vedholdenhed at stable de mest optimale dyrkningsmetoder under danske forhold på benene. Men det er lykkedes, og Lotte og Peter Lei har derved gjort en betydningsfuld indsats for dansk gastronomi. Det er bemærkelsesværdigt, at der findes en dansk producent af højkvalitetshvidløg, hvor hvidløgene oven i købet er til at få fat på rundt i Danmark i kraft af distribution gennem Coop og via internetsalg. Ved at give hædersdiplomet håber Akademiet at være med at give virksomheden et løft videre frem - og dermed være med til at gøre danske kvalitetshvidløg endnu mere synlige og øge interessen for smags- og kvalitetsforskelle på de forskellige hvidløgssorter. 

Agronom, gårdejer Lotte Lei og gartneritekniker, gårdejer Peter Lei

Hvidløg & Vin
Skuderupvej 9
4640 Faxe
Tlf: 56 71 04 11
Mail: lotte@hvidlog-vin.dk
www.hvidlog-vin.dk