Vinh. Jørgen Scheele og Mich. Lauemøller

Ludv. Bjørns Vinhandel, København

Diplom modtaget: 
1999

velass. udvalg - reel og sober markedsføring